Alois Vokurka

Svrkyně 84
25264  , Česká republika

Opis

Popis činnosti

Provádím strojní zemní práce, recyklace, demolice objektů a drcení i třídění betonu, kameniva, suti a zeminy. Prodávám recyklované produkty z cihelné a betonové suti a živice včetně tříděné ornice, zeminy i štěrkopísku. Nabízím likvidace betonových, železobetonových, kamenných a keramických odpadů.

Branže/Obor

Služby: Demoliční práce

Oblast činnosti

Česká republika / Hlavní město Praha

Kontakt


Počet zobrazení stránky: 386